Úhrady členských příspěvků a darů 2021 (k 5.7.2021)