Úhrady členských příspěvků a darů 2021 (k 10.10.2021)