Úhrady členských příspěvků a darů 2022 (k 22.11.2022)