Úhrady členských příspěvků a darů 2022 (k 30.6.2022)