Úhrady členských příspěvků a darů 2023 (k 31.12.2022)