Úhrady členských příspěvků a darů 2023 (k 1.3.2023)