Úhrady členských příspěvků a darů 2023 (k 25.4.2023)