Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu