Úhrady členských příspěvků a darů 2019
(aktualizováno k 1.4.)