Úhrady členských příspěvků a darů 2019 (k 1.6.2019)