Úhrady členských příspěvků a darů 2019 (k 1.10.2019)