Úhrady členských příspěvků a darů 2019 (k 1.8.2019)