Úhrady členských příspěvků a darů 2019
(aktualizováno k 6.2.)