Úhrady členských příspěvků a darů 2019 (k 1.11.2019)