Docent Ing. Marian Rybanský CSc., šedesátiletý - 19.6.2018