Roman Zuzák - Procházka noční Prahou III.Řepy usedlost 1
Řepy usedlost 2
Vejvodova
Hlavsova
Michalská a Melantrichova
Průchod Malé nám. Michalská
Průchod Michalská Jilská
Duch černé vdovy ve Zlaté ulici
Zlatá ulice
Památková zóna Střešovičky Kocour 1
Památková zóna Střešovičky Kocour 2
Památková zóna Střešovičky Kocour 3
Památková zóna Střešovičky Kocour 4