Jaroslav Fišák - Obrazy (křída) - Kolem Žloukovic (zima)Alejí v zimě
Cesta lesem v zimě I.
Cesta lesem v zimě II
Dopoledne v zimním lese
Lesem v zimě
Na rozcestí
Oplocenka v zimě
U staré ohrady
Zimní nocí