Roman Zuzák - Island - země ohně a ledu IV.Termální pramen
Kráter sopky Grábrók porostlý lišejníkem
Sopka Raudbrók
Zimoviště ovcí
Dvojvodopád Hjálparfoss
Ostrov Heimaey stále činná sopka
Heimaey na sopce je metr pod zemí 100°C
V roce 1973 tady stálo 450 domů
Heimaey vjezd do přístavu
Ostrovy vyzvednuté sopkou