Jaroslav Fišák - Obrazy (rudka) - Kolem Žloukovic III.Mlhavé ráno
Oplocenky
Podle potoka
U hájovny
U řeky
U Sv. studánky
Úklid po těžbě
Ústí Vůznice