Jaroslav Fišák - Obrazy - Kolem Žloukovic IV.Cestou z lesa
Dopoledne v lese
Jedna z mnoha
K rozjímání i odpočinku
Mlha nad Berounkou
Na levém břehu pod Žloukovicemi
Podle Vůznice