Jaroslav Fišák - Obrazy - Kolem Žloukovic XJe tu zima
Posed
Směrem od křížku
Stranou od lidí
Tři batři Ia
Tři bratři I.
Zimní nocí