Jaroslav Fišák - Obrazy - Kolem Žloukovic XI.Plakát k výstavě
Barevný podzim
Borovice
Cesta listím zavátá
Krása zimy
Noční cestou
Noční zastavení
Odbočka
Podzim v údolí Žloukavy