Kdo je kde?


Seznamy absolventů vojenských kurzů a škol zeměměřického zaměření:

* Absolventi katedry zeměměřictví ve Vojenské Technické akademii, Vojenské akademii, Univerzitě obrany od r. 1954 do r. 2020