Přehled jmenovaných a habilitovaných docentů na katedře
Hodn.
Titul
Jméno
Příjmení
Rok
Obor
Jmenování
Habilitace

Ing. CSc.
Jan
FIXEL
1975
1976
Geodézie
pplk.
Ing. RNDr.
Bohuslav
ŠIMÁK
1959

Kartografie
pplk.
Ing.
Erich
ŠESTÁK
1963

Geodézie

Ing. CSc.
Vladimír
KRÁTKÝ
1964
1965
Geodézie
gen.
Ing. Dr.
Jan
KLÍMA
1964

Geodézie

Ing.
Zdeněk
NEVOSÁD
1966
1967
Geodézie
plk.
Ing.
Erhart
SRNKA
1969
1972
Kartografie

Ing. CSc.
Lubomír
LAUERMANN
1971
1974
Kartografie
plk.
Ing.
František
MIKLOŠÍK
1977
1978
Kartografie
plk.
Ing. CSc.
Věnek
PAVLICA
1980
1981
Geodézie
plk.
Ing. CSc.
Josef
FRANĚK
1982

Geodézie
plk.
Ing. CSc.
Dalibor
VONDRA
1982

Kartografie
plk.
Ing.
Miloš
CHMELÍK
1985

Kartografie

RNDr. CSc.
Svatopluk
NOVÁK

2000
Kartografie

RNDr. CSc.
Richard
ČAPEK

2001
Kartografie
plk.
Ing. CSc.
Václav
TALHOFER
1990
2003
Kartografie
pplk.
Ing. CSc.
Marian
RYBANSKÝ

2003
Kartografie

Ing. CSc.
Vlastimil
KRATOCHVÍL

2003
Geodézie

RNDr. CSc.
Branislav
NIŽNANSKÝ

2006
Geodézie a kartografie

Ing. CSc.
Viliam
VATRT

2007
Geodézie a kartografie

RNDr. CSc.
Milan
KONEČNÝ

2007
Vojenská geodézie a kartografie

RNDr. CSc.
Petr
KUBÍČEK

2012
Geodézie a kartografie

RNDr. Ph.D.
Tomáš
ŘEZNÍK

2013
Geodézie a kartografie
plk.
Ing. MSc. Ph.D.
Vladimír
KOVAŘÍK

2015
Geodézie a kartografie

PhDr. Mgr. Ph.D.
Hana
SVATOŇOVÁ

2015
Geodézie a kartografie
pplk.
Ing. Ph.D.
Martin
HUBÁČEK

2019
Geodézie a kartografie