Přehled všech pracovníků katedry – neučitelů
Hodnost
Titul
Jméno
Příjmení
ZařazeníRudolf
AUST
Lo 1956-58

Ing.
Lubomír
BALABÁN
Lo 1956-59


Ludmila
BÁRTOVÁ
Lo 1964-82


Jana
BERGEROVÁ
Ao 1954-56


Ludmila
BOSCHETTYOVÁ
Ao 1963-86


Jan
DANĚK
Lo 1971-92


Lubomír
DOLEŽAL
Lo 1953-98


Otto
DORČÁK
Lo 1953-90


Alois
FUCHS
Lo 1955-58


Marie
HALUZOVÁ
Ao 1988-95


Vratislav
HAVLÍN
To/Ao 2005-2014


Petr
HORÁČEK
To 1994-2005


Božena
HORTENSKÁ
Lo 1964-75


Jan
KAZDA
Lo 1951-61


Karel
KLIMEŠ
Lo 1952-56


Lenka
SÁSIKOVÁ
Ao 1986-88


Svatopluk
KOUŘIL
Lo 1974-76
mjr.

Svatopluk
KRUS
Tv 1952-53, Tv 1968-70


Miroslav
KUČERA
Lo 1952-88


Marie
KUŽÍLKOVÁ
Ao 1958-63


Jiří
MATOUŚEK
Lo 1988-2003


Renata
MILANOVÁ
Ao 1996-2004


Jaroslav
MUSIL
Lo 1951-77

Ing.
Jaroslav
OBROVSKÝ
Lo 1960-62


Marie
ODLOŽÍLKOVÁ
Lo 1954-55


Drahomíra
PLACHÁ
Ao 1951-53


Anna
POPOVSKÁ
Ao 1953-58


Marie
ŘEPOVÁ
Ao 1953-58


Marie
SAMUELOVÁ
To 1968-69


Stanislav
SKOUPÝ
Lo 1970-71


Alena
PAVELKOVÁ
To 1952-53


Pavel
ŠIMEK
Lo 1982-83


Eliška
ŠIMKOVÁ
Lo 1952-62


Miroslav
ŠMÍD
Lo 1953-76


Jiřina
ŠTEFKOVÁ
Ao 1995-96


Jiří
TESAŘ
To 1993


Olga
VRCHOTOVÁ
Ao 1951-53
mjr.

Václav
ZOUVALA
Tv 1952-53

Vysvětlivky:

Ao - administrativní pracovník (pracovnice) - občanský zaměstnanec
Lo - laborant (laborantka) - občanský zaměstnanec
To - technik (technička) - občanský zaměstnanec
Tv - technik - voják z povolání