Přehled jmenovaných profesorů
Hodnost
Titul
Jméno
Příjmení
Rok jmenování
 Obor
plk.
doc. Ing. Dr.
Josef
VYKUTIL
1953
geodézie

doc. Ing. Dr.
Adolf
FIKER
1956
kartografie

doc. Ing. Dr.
Jan
LAUSCHMANN
1957
kartografie
plk.
doc. Ing. Dr.
Bedřich
CHRASTIL
1963
geodézie

doc. Ing. DrSc.
Zdeněk
NEVOSÁD
1981
geodézie
plk.
doc. Ing. DrSc.
Erhart
SRNKA
1981
kartografie

doc. Ing. CSc.
Lubomír
LAUERMANN
1983
kartografie

doc. Ing. CSc.
Jan
FIXEL
1984
geodézie

doc. Ing. DrSc.
František
MIKLOŠÍK
1990
kartografie
plk. v.z.
doc. Ing. CSc.
Václav
TALHOFER
2017
geodézie a kartografie
(ČVUT)