Kdo je kde?


Seznamy absolventů vojenských kurzů a škol zeměměřického zaměření:

* Absolventský seznam elévů a učnů Vojenského zeměpisného ústavu od roku 1947