Kdo je kde?


Seznamy absolventů vojenských kurzů a škol zeměměřického zaměření:

* Absolventský seznam elévů a učnů Vojenského zeměpisného ústavu od r. 1947 do r. 1951