Jaroslav Fišák - Obrazy - Kolem Žloukovic VII.Cesta do vsi
Cesta pod Hrachovku
Hlasi se podzim
Lesni cestou
Lesni potok
Mezi pole
Stará ohrada
U kaliste