Jaroslav Fišák - Obrazy - Kolem Žloukovic VIII.Cesta z Nižboru
Cesta
Kaliště - jedno z mnoha
Lesní cesta
Lesním tichem
Letní dopoledne
Posed
Rozcestí