Jaroslav Fišák - Obrazy - Kolem Žloukovic XIV.Babyka mezi poli
Kouzlo zimy v tónech šedé
Letní les
Mlha v údolí Žloukavy - odstíny hnědé
Paseka v létě
Po žních
Pod mraky
Pohled na Placinu