Jaroslav Fišák - Obrazy - Žloukovice a Nižbor 1Cestou k hájovně
Když přijde podzim
Když začnou mlhy
Krajina s posedem
Lavička na podzim
Než se rozední
Nižbor- zámek
Podzim na trati