Seminář k 100. výročí vzniku VZÚ

Vojenský zeměpisný ústav v Praze a jeho role na utváření československého zeměměřictví „

(Jednotlivé příspěvky budou publikovány v plném znění postupně v pořadí tak, jak byly předneseny.)
Příspěvek 1.
Příspěvek 2.
Příspěvek 3. - Text nebyl dodán
Příspěvek 4.
Příspěvek 5.
Příspěvek 6.
Příspěvek 7.
Příspěvek 8.
Textový příspěvek
Textový příspěvek - závěrečné slovo